Mеждународна организация по миграция
Интеграция
Публикации
Реинтеграция
Търгове

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни новини

Имигрантите от групите за изучаване на български език в ИЦИ-Бургас се явиха на финален тест за покриване на изискванията на Европейската езикова рамка за ниво А1.

Екипът на Информационен център за имигранти – Бургас продължава провеждането на информационни сесии и групови консултации на имигранти за достъпа им до пазара на труда.

На 1-ви юни бе организирано посещение на Националния природонаучен музей в гр. София на лица, получили международна закрила в България по проект „Образование и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила”, 2016 г., изпълняван в партньорство с Българския червен кръст.