Mеждународна организация по миграция
Интеграция
Публикации
Реинтеграция
Търгове

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни новини

„Interested candidates are invited to submit CV by the 12th of August 2016 COB at the latest, referring to this advertisement at the following e-mail address: vzaharieva@iom.int

Продължава обучението по български език на третата група от 10 души, които наскоро държаха междинен тест и се готвят за финален такъв, който ще се проведе от лицензирания учебен център „Фохел”, за получаване на сертификат А1 за овладяване на български език.

Member states of the IOM, meeting at its Special Council in Geneva earlier today, unanimously approved IOM’s entry into the United Nations system