Mеждународна организация по миграция
Интеграция
Публикации
Реинтеграция
Търгове

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни новини

Продължава обучението по български език на третата група от 10 души, които наскоро държаха междинен тест и се готвят за финален такъв, който ще се проведе от лицензирания учебен център „Фохел”, за получаване на сертификат А1 за овладяване на български език.

Member states of the IOM, meeting at its Special Council in Geneva earlier today, unanimously approved IOM’s entry into the United Nations system

Britain’s Brexit vote was a victory of the old over the young, of the less educated over the educated, of nationalism over internationalism, writes Owen Matthews for Newsweek.