Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Subscribe to Международна организация по миграция RSS

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

През ноември стартираха два нови проекта на Международна организация по миграция, финансирани по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ . Проектите са насочени към доброволното завръщане на нередовни мигранти от трети страни в родината им. Проектите предвиждат подпомагане на около 700 души с правни консултации, консултации относно възможностите на доброволното завръщане в родината и съответно подпомагане на доброволното завръщане на част от лицата и тяхната реинтеграция в родната страна.

Какви са пътищата на мигрантите, през които трябва да преминат, за да стигнат до желаните дестинации в Европа? Представяме Ви графика на най-използваните през 2015 г. маршрути на мигранти от африканските и близкоизточните държави. На картата са отразени и основните пунктове в България

От 19 до 20 октомври 2015 г. на посещение в България беше посланик Лора Томпсън, заместник генерален директор на Международна организация по миграция (МОМ). По време на визитата беше подписано споразумение за сътрудничество между Международна организация по миграция и Министерството на вътрешните работи на Република България.

Международна организация по миграция изпълнява програма за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграцията на уязвими лица със специален фокус върху непридружени непълнолетни, финансирана от Европейския фонд за връщане и Министерството на вътрешните работи.