Mеждународна организация по миграция
Интеграция
Публикации
Реинтеграция
Търгове

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни новини

МОМ намира репортажа за небалансиран и подвеждащ. По повод тази некоректна интерпретация на нашата работа и участието ни в изпълнението на програмата на ЕС, бихме желали  да изясним какво е нашето участие в програмата и точното му измерение.

IOM believes the story to be unbalanced and misleading and therefore, in light of the unfortunate misrepresentation of our work and the EU programme itself, IOM wishes to set the record straight.

​"За да превъзмогнеш тъгуването по дома, трябва да интегрираш част от дома в живота си в новата страна"