download flash

swiss_template

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ

МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ЗАКРИТА) 

с предмет „Закупуване и доставка на самолетни билети за нуждите на Мисията на Международна организация по миграция в Република България във връзка с реализирането на проект „Завръщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора“, финансиран по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество„.

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в офиса на Международна организация по миграция (МОМ) на адрес: ул. „Цар Асен” № 77, София 1463 или тук, до изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата могат да поискат писмени разяснения по документацията най-късно 3 дни преди крайния срок за получаване на оферти.

Офертите на заинтересованите лица се подават в запечатан, непрозрачен плик до 17,00 ч. на 13 Март 2015 г. в офиса на Международна организация по миграция (МОМ), Мисия за България на адрес: ул. „Цар Асен” № 77, София 1463.

Разглеждането на офертите ще се извърши от 10,00 ч. на 16  март  2015 г., в офиса на Международна организация по миграция, Мисия за България.

За контакти: г-жа Цветелина Найденова, Международна организация по миграцията, Мисия за България тел. 02/ 93-94-729, факс 02/ 93-94-788, e-mail: tnaydenova@iom.int

Радослав Стаменков
Ръководител на мисията на
Международната организация по миграция
в Република България


В края на месец Януари 2015 г. Мисията на Международната организация по миграция в България започна изпълнението на проект „Връщане и реинтеграция  на жертви на трафик на хора“, финансиран от Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. 

Проектът има за цел да подкрепи правителството на България в усилията му за борба с трафика на хора, като допринесе за подобряване на защитата, както на български граждани станали жертви на трафик на хора, така и на чуждестранни граждани трафикирани към България и същевременно да подобри административния капацитет на българските власти за осигуряване на закрила и помощ на жертви и свидетели на трафик. 

В рамките на проекта се предвижда финансиране и осъществяване на завръщането на идентифицирани жертви на трафик в България, включително и реинтеграционна помощ след тяхното завръщане. 

Продължителността на проекта е 3 години.


eif_proekt_2013_logo

Международна организация по миграция
Мисия за България
Обявява
Процедура за определяне на изпълнител

(ЗАКРИТА)

с предмет „Организиране и провеждане на събития в рамките на проект BG EIF 2013/01-02.01 „Устойчиво развитие на информационните центрове за имигранти на МОМ в градовете София и Бургас“ финансиран по Годишна програма 2013 на Европейския интеграционен фонд“.

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в офиса на Международна организация по миграция (МОМ) на адрес: ул. „Цар Асен” № 77, София 1463 или може да бъде свалена от тук до изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата могат да поискат писмени разяснения по документацията най-късно 3 дни преди крайния срок за получаване на оферти.

Срок за подаване на оферти: до 17:00 часа на 18.02.2015 г., като офертите се подават в сградата на Мисия на Международна организация по миграция в България, гр. София, ул. „Цар Асен” № 77

Дата и място на отваряне на офертите: 19.02.2015 г., 10:30 часа в сградата на Мисия на Международна организация по миграция в България, гр. София, ул. „Цар Асен” № 77

За контакти: г-ца Алевтина Плочева, Международна организация по миграцията, Мисия за България тел. 02/ 93-94-774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: aplocheva@iom.int

РАДОСЛАВ СТАМЕНКОВ
Ръководител на
Мисия на МОМ в България


 swiss_template

 МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ

МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ 

ОБЯВЯВА

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ЗАКРИТА)

с предмет Закупуване и доставка на самолетни билети за нуждите на Мисията на Международна организация по миграция в Република България във връзка с реализирането на проект „Завръщане и реинтеграция на жертви на трафик на хора“, финансиран по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

 Документацията за участие в процедурата може да бъде получена в офиса на Международна организация по миграция (МОМ) на адрес: ул. „Цар Асен” № 77, София 1463 или може да бъде свалена тук до изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата могат да поискат писмени разяснения по документацията най-късно 3 дни преди крайния срок за получаване на оферти.

 Офертите на заинтересованите лица се подават в запечатан, непрозрачен плик до 17,00 ч. на 16 февруари 2015 г. в офиса на Международна организация по миграция (МОМ), Мисия за България на адрес: ул. „Цар Асен” № 77, София 1463.

 Разглеждането на офертите ще се извърши от 14,00 ч. на 17 февруари 2015 г., в офиса на Международна организация по миграция, Мисия за България.

 За контакти: г-ца Цветелина Найденова, Международна организация по миграцията, Мисия за България тел. 02/ 93-94-729, факс 02/ 93-94-788, e-mail: tnaydenova@iom.int

Радослав Стаменков
Ръководител на Мисията на
Международна организация по
миграция в Република България


 

header_new

 МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ

 МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

 ОБЯВЯВА

 ПРОЦЕДУРА ЗА ОТКРИТ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ЗАКРИТА)

 за закупуване и доставка на самолетни билети от София до Ирак (Багдад, Ербил, Сюлеймания), Русия (Москва), Алжир (Алжир),  Иран (Техеран), Кот д‘Ивоар (Абиджан), Камерун (Яунде), Мароко (Казабланка, Рабат), Тунис (Тунис),  Нигерия (Абуджа, Лагос), Египет (Кайро), Танзания (Дар Ес Салаам), Судан (Хартум), Пакистан (Исламабад), Афганистан (Кабул), Йордания (Аман), Ливан (Бейрут), Гана (Акра), Шри Ланка (Коломбо, Яфна), Сенегал (Дакар), Мавритания (Нуакшот), Виетнам (Ханой), Гамбия (Банджул), Буркина Фасо (Уагадугу), Колумбия (Богота), Йемен (Сана), Уганда (Кампала), Доминикана (Санто Доминго), Казахстан (Алмати), Киргизстан (Бишкек), Того (Ломе),    Белгия (Брюксел), Холандия (Амстердам), Австрия (Виена), Италия (Рим) и Гърция (Атина) във връзка с реализирането на следните проекти:

1.    Проект № BG/RF2013/GR1–1 по договор № 812108-29/09.10.2014 г. „Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на граждани на трети страни, пребиваващи нередовно в Република България“
2.    Проект № BG/RF2013/GR1-2 по договор № 812108-30/09.10.2014 г. „Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на уязвими лица със специален фокус върху непридружени непълнолетни“
3.    Проект № BG/RF2013/GR1–3 по договор № 812108-31/09.10.2014г. „Насърчаване на ефективната реинтеграционна подкрепа и подобряване на капацитета за нейното прилагане“,

финансирани по Годишна програма 2013 на Европейския фонд за връщане и съфинансирани от Европейския съюз.

Документите за участие в процедурата могат да бъдат получени в офиса на Международна организация по миграция (МОМ) на адрес: ул. „Цар Асен” № 77, София 1463 или тук до изтичането на срока за подаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я получат. Лицата могат да поискат писмено от бенефициера разяснения по документацията за участие най-късно 7 дни преди крайния срок за получаване на оферти или заявления. МОМ ще изпрати разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането.

 Офертите на заинтересованите лица се подават в запечатан, непрозрачен плик до 14,00 ч. на 20 ноември 2014 г. в офиса на Международна организация по миграция (МОМ), Мисия за България на адрес: ул. „Цар Асен” № 77, София 1463.

Разглеждането на офертите ще се извърши от 16,00 ч. на 20 ноември  2014 г., в офиса на Международна организация по миграция, Мисия за България.

За контакти: г-н Иван Радулов, Международна организация по миграцията, Мисия за България тел. 02/ 93-94-774, факс 02/ 93-94-788, e-mail: iradulov@iom.int.


info_site_header_9

 МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Проект
„Насърчаване на ефективната реинтеграционна подкрепа и подобряване на капацитета за нейното прилагане”

Проектът се изпълнява от Международна организация по миграция /МОМ/  в рамките на Годишна програма 2013 на Европейския фонд за връщане.

Основната цел на проекта е насочена към подобряване на ефективността при подготовката и изпълнението на реинтеграционни мерки по отношение на граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Република България, чрез повишаване на информираността на тези лица относно мерките за реинтеграция и чрез прилагане на най-добрите европейски практики при организирането и прилагането на мерките за реинтеграция от страна на Република България.

Специфични цели, към които са фокусирани дейностите по проекта са:

1. Повишаване на  капацитета на националните компетентни власти, неправителствени и международни организации, извършващи дейността си в Република България, по отношение за прилагане на мерки по подпомогнато доброволно връщане и реинтеграционна помощ на граждани на трети страни, в съответствие с най-добрите европейски практики в областта.

2. Повишаване на информираността на гражданите на трети страни, нелегално пребиваващи в Република България, за възможностите за ефективна реинтеграционна подкрепа чрез прилагане на иновативни подходи за събиране и представяне на информация за успешни практики в страните на произход.

Информационна брошура с подробна информация за проекта може да намерите тук.


info_ste_29_header

 МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
МИСИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Проект
“Подкрепа за доброволно завръщане и реинтеграция на граждани на трети страни, пребиваващи нередовно в Република България”

Проектът се изпълнява от Международна организация по миграция /МОМ/  в рамките на Годишна програма 2013 на Европейския фонд за връщане.

Основната цел на проекта е подпомагане на доброволното завръщане на граждани на трети страни, пребиваващи нелегално в Република България с възможност за осигуряване на мерки в подкрепа на тяхното устойчиво и трайно реинтегриране в страните на произход.

Информационна брошура с подробна информация за проекта може да намерите тук.

Международна организация по миграция /МОМ/ ще окаже съдействие и подкрепа на граждани на трети страни, като в рамките на проекта ще бъде осигурена помощ и финансиране на мигрантите през целия процес на подготовка и осъществяване на доброволното връщане, включително:

- съдействие пред представителства на трети страни за осигуряване на документи за пътуване;
- осигуряване на транспорт в България при дейности, свързани с подготовката на връщането;
- закупуване на билет до страната на произход;
- осигуряване на медицинска застраховка по време на пътуването;
- предоставяне на малка сума на доброволно връщащите се мигранти;
- осигуряване на транспорт до летище София и помощ при изпращане.
- осигуряване на помощ при транзит;
- осигуряване на помощ при посрещане в страната на завръщане.
- осигуряване на подкрепа за успешното им реинтегриране в родината, чрез финансиране и организиране на изпълнението на мерки за реинтеграция с участието на представители на МОМ в съответната държава.

Мерките за реинтеграция се планират в индивидуални планове за доброволно връщане и реинтеграция, след дискусия с мигрантите и отчитане на техните индивидуални нужди и проблеми, като могат да включват целия набор от допустими мерки, предвидени в Решение на Европейския парламент и на Съвета № 575/2007, включително помощ за намиране на работа, помощ за стартиране на собствен малък бизнес, помощ за наемане на временно жилище след завръщането, обучeние на деца или курсове за квалификация за възрастни и т.н.

Подкрепата е предназначена за граждани на трети страни, които пребивават нередовно в Република България и желаят да се завърнат в родината си.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 30 юни 2015 г.


Info_IOM_UAMs_header

 

ПРОГРАМА
ЗА ДОБРОВОЛНО ВРЪЩАНЕ НА УЯЗВИМИ ЛИЦА СЪС СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ВЪРХУ НЕПРИДРУЖЕНИ НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

ФИНАНСИРАНА ПО ГОДИШНА ПРОГРАМА 2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА ВРЪЩАНЕ
Международна организация по миграция изпълнява програма за подпомагане на доброволното връщане и реинтеграцията на уязвими лица със специален фокус върху непридружени непълнолетни, финансирана от Европейския фонд за връщане и Министерството на вътрешните работи.
Програмата допринесе за по-добро управление на миграцията в България, чрез повишаване на капацитета за подкрепа на уязвими лица, със специален фокус върху непридружени непълнолетни, в съответствие с най-добрите европейски практики.

Ще бъде повишен капацитетът на националните компетентни власти, неправителствени организации и международни организации, извършващи дейността си в Република България, по отношение на осъществяване на подпомогнато доброволно връщане и реинтеграционни мерки на уязвими лица, граждани на трети страни, незаконно пребиваващи в Република България, със специален фокус върху непридружени непълнолетни мигранти.

МОМ оказва съдействие за всички въпроси свързани с пътуването на лицето, като оказва помощ за издаване на необходимите документи за пътуването, закупува самолетния билет до съответната страна на произход, осигурява транспорт до летище София и еднократна парична помощ в деня на пътуване, както и съдействие по време на транзит и при пристигането в страната на произход.

В случай на необходимост, е предвидено да бъде предоставена медицинска помощ преди заминаването или след пристигането в страната на произход, както и настаняване преди отпътуването.
Ако лицето е непридружено и е на възраст под 14 години, ще му бъде осигурен придружител до страната на произход.

Адрес за контакт: Международна организация по миграция, гр. София, ул. ”Цар Асен”77, тел: +359 2 93 94 774, E-mail: iomsofiaops@iom.int

Информационен сайт                    معلومات


IOM Sofia started a new project titled “Sustainable functioning and development of the IOM’s Information Centres for immigrants in Sofia, Plovdiv and Burgas”
The project aims generally at supporting TCNs’ integration in Bulgaria and increasing knowledge of TCNs and the host society trough sustainable functioning, strengthening and development of the IOM’s Information Centres in Sofia, Plovdiv and Burgas.

The above-mentioned general objective will be achieved by project’s specific objectives as follows:
•    Informing immigrants about Bulgarian administrative and legal system;
•    Increasing knowledge of immigrants about their rights and obligations in Bulgaria;
•    Supporting immigrant’s access to institutions as well as to public and private services equally to the Bulgarians in a non-discriminatory way thus establishing a stable basis for better integration;
•     Providing support to immigrants with information, consulting and directing them to the relevant competent authorities in social, educational, health  and other spheres;
•     Labour and business orientation of immigrants about terms and procedures for legal employment and access to labour market as well as about the procedures for starting an entrepreneurship in Bulgaria.
•     Increasing knowledge of immigrants about socio-economical aspects, institutional framework and culture-historical specifics of the Bulgarian society;
•     Facilitating the process of integration of TCNs in the Bulgarian society through measures for raising the tolerance to the immigrants.
•     Stimulating immigrant’s inclusion in social life at local level and thus assisting their integration;
•     Establishment of good integration practices aiming at better starting position for integration of TCNs;
The target groups of the project are:

 1. Third country nationals (TCNs) legally residing in Bulgaria having long-term permission excluding TCNs mentioned in Art.1 para 3 and Art.12 para 3 of Council Decision (2007/435/EC)
 2. Bulgarian society as a host society in particular representatives of the communities living in cities with higher concentration of immigrants.

The main activities envisaged in the project are:
•    Strengthening of the existing IOM’s Information Centres in Sofia, Burgas and Plovdiv and ensuring their sustainable functioning.
•    Supporting TCNs in their civil orientation and inclusion in the society, making them acquaint with their rights and obligations in Bulgaria, counselling and directing immigrants to the relevant competent authority depending on the issue.
•    Providing individual counselling assisting the immigrant’s access to the public and private services as well as consultations provided by specialized experts on specific legal issues.
•    Providing consultation both through the IOM information lines and over the telephone lines at the Centres as well as by IOM website and IOM Facebook site on immigration.
•    Providing consultations to Bulgarian employers on all aspects of immigrants’ employment, applications for work permit, procedures for starting own business and other related issues.
•    Conducting information-multicultural events for immigrants and representatives of the host society which will be used for informing TCNs and dissemination of information leaflets providing immigrants with information facilitating their integration in Bulgaria.
•     Establishment of special interests clubs for immigrants and their children;
•    Information and publicity measures aiming at popularization the EIF support and good integration practices, including public information events and photography exhibitions that will have an additional added value  related with awareness rising of the host society on the immigration issues;
•     Maintenance of website/forum and IOM Facebook site and providing immigrants with free access to internet for exchange of information on migrant integration.

The project has an additional added value as regard facilitation of immigrants’ inclusion in the Bulgarian society. It responds also to the need for a system for support, information and integration of immigrants in Bulgaria aiming to cover the TCNs in areas with larger immigrant groups, to improve the access of immigrants to various services and thus promote their integration into the Bulgarian society. Support to the already established Information Centres for individual counselling of immigrants will facilitate the integration process, access to employment and education of immigrants in Bulgaria, increase knowledge of procedures for integration of immigrants, facilitate access to integration-related services.

The project complements the effects of other international and national initiatives and it is in accordance with the National Strategy on Migration, Asylum and Integration (2011-2020) which is the strategic national document in the field fully corresponding to the EU legislation on management of migration flows.


Call for proposals: Assessment of national policies in relevance to migration health in EU/EEA member states

 The International Organization for Migration - Equi-Health action is looking to contract National EU/EEA MS experts on Migration Health for the addition of a Health strand to the Migrant Integration Policy Index (MIPEX) and draft of a country report. You will find the technical details in the Terms of Reference. If you are interested to participate in the selection, please send all requested documents by email to ROBrusselsMHUnit@iom. All information on Equi-Health action is available at: http://equi-health.eea.iom.int/

Deadline for submission: 30th of April 2014 (midnight)


« Следваща страница    

Engish Version   Bulgarian Version
 • No events.
 • Архив

  септември 2015
  П В С Ч П С Н
  « фев    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • Анкети

  Какво според вас е трафик на хора ?

  Виж резултатите

  Loading ... Loading ...