Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

Още 30 обучаващи се ще ги последват до края на месец януари 2020 г.

От началото на 2019 г. до момента 168 граждани на трети страни получиха удостоверения за завършен курс по български език.

В рамките на тяхната визита, те посетиха и двете Сигурни зони за непридружени деца.