Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

Курсовете по български език стартираха в София в края на март 2019 г.

Информационният център за мигранти на МОМ в гр. Бургас проведе две информационни сесии мигранти.

Eкипът на ИЦИ на МОМ в Бургас придружи група легално пребиваващи в България имигранти на посещение на специализирана трудова борса.