Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни Новини

МОМ България, заедно с колеги от МОМ Румъния, участват в момента в конференцията „За максимална ефективност и обединено практическо сътрудничество в борбата срещу трафика на хора“.

Посетителите на базара имат възможност да се докоснат до разкази от първо лице за родните им места в Афганистан.

 

The successful candidate will be accountable and responsible for the planning, implementation and reporting of IOM capacity building activities and maintaining partnerships with key actors in the field of migration management.