Mеждународна организация по миграция
Интеграция
Публикации
Реинтеграция
Търгове

Международна организация по миграция - Мисия в България

Международна организация по миграция е водещата междуправителствена организация, посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза за хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. МОМ съдейства на мигрантите и страните при посрещането на нарастващите предизвикателства на миграцията, за да повиши нивото на разбиране на въпросите, свързани с този процес, да насърчи социално-икономическото развитие чрез миграция и да поддържа благополучието и човешките права на мигрантите.

Последни новини

"Живял съм преходен живот от малък" [...] "Интересното за мен на всяко място е душата на държавата"

"I have lived a transient life from a young age [...] What's interesting for me in each place is the soul of the country."

"Живял съм през по-голямата част от живота си в България. Започнах да се чувствам повече у дома си тук. Свикнах с хората, вече имам приятели."