Click on each individual thumbnail in order to open the full brochure or poster.

 

Click on each individul thumbnail in order to open the full brochure or poster.

 

Click on each individual thumbnail in order to open the full brochure or poster.

 

Брошури на пущу по проект Протект.

Брошури за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

Брошури на кюрдски по проект Протект.

Брошури за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

Брошурите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.