Click to open full document


           натиснете за уголемяване

Финалният доклад върху юридическата рамка и възможностите за подкрепа, на разположение на мигранти - жертви на сексуално насилие и насилие, базирано на пола, бе завършен.  

You can find and download the full report here.


          натиснете за пълния доклад

МОМ България публикува обзор на годината за 2019 г.

МОМ България официално публукива своя доклад относно свършената работа и постигнатите цели през 2019 г. Обзорът може да изтеглите по-долу напълно безплатно на български и английски език.

IOM Bulgaria publishes its annual review for 2019

IOM Bulgaria officially publishes its report on the work done and goals achieved in 2019. The "Year in review" report can be downloaded in both Bulgarian and English completeley free from the links down below.

 

Брошури на пущу по проект Протект.

Брошури на английски по проект Протект.

Брошури на кюрдски по проект Протект.

Плакат на английски език по проект Протект.

 

Брошури на арабски по проект Протект.