Обучения на тема „Насилие, основано на пола сред мигранти и бежанци“

През февруари екип на МОМ България проведе обучения на тема „Насилие, основано на пола сред мигранти и бежанци“ като част от регионалния проект PROTECT в градовете Русе, Варна и Бургас. Темите обсъдени по време на обученията бяха свързани с насилие, основано на пола (НОП) в кризисни ситуации, културните специфики на региони от които идват мигранти и бежанци в България, ЛГБТИ лица в миграция и НОП и услуги в България за мигранти и бежанци преживели НОП. В обученията взеха участие представители на държавни институции, неправителствени организации и здравни медитори работещи на терен сред уязвими групи.

В рамките на същият проект МОМ проведе и среща на партньори и заинтересовани страни в гр. Русе, където бяха обсъдени предизвикателствата в българския контекст и възможни решения при работа с мигранти и бежанци преживели насилие, основано на пола.

Проектът PROTECT - Предотвратяване на сексуалното и основаното на пола насилие над мигранти и подобряване на подкрепата за жертви – е финансиран от Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейския съюз.