Международна организация по миграция, в партньорство с УНИЦЕФ, проведе обучение на тема „Превенция на насилието, основано на пола“ на 28 юли 2020 г.

На 30 април 2020 г. МОМ България стартира проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“.

МОМ България се включи в отбелязването на Световния ден на бежанците в РПЦ гр. Харманли.

По случай Международния ден на бежанеца, МОМ България и ДАБ организираха футболен мач с участието на момчета настанени в Сигурните зони за непридружени деца.

Децата рисуваха по темите: (1) Какво искам да стана като порасна? и (2) Какви са моите мечти/надежди? Социалните работници на МОМ също се включиха в работилниците и рисуваха заедно с децата.

МОМ България продължава кампанията си за подпомагане на мигранти, изпаднали в нужда поради пандемията от КОВИД-19.

Миналата седмица бе повод момчетата в Сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София, кв. Военна рампа да се запознаят с българските традиции при посрещане на Великден.

Непридружените деца, настанени в Сигурната зона в РПЦ София, кв. Военна рампа, продължават да получават ежедневна подкрепа от екипа на МОМ и по време на карантината обявена заради глобалната пандемия на COVID-19.

Обучението ще използва платформите ZOOM и/или SKYPE, като броят на участниците ще бъде до 15 лица.

МОМ България се включи в церемонията по отбелязването на 75 години от подписването на Устава на ООН и 65 години от членството на България в международната организация.