МОМ представи екипа и дейностите по нов проект

На 22-ри юни в красивата „Университетска ботаническа градина – София“ се проведе откриващо събитие по проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“, финансиран в рамките на Норвежки финансов механизъм 2014 -2021 г. по Договор № BGHOMEAFFAIRS-3.003-0001-C01, изпълняван от Международна организация по миграция.

Г-н Радослав Стаменков представи екипа и планираните дейности по проекта, и очерта нуждата от задълбочена работа по темата. Проф. Ивайло Търнев и г-н Огнян Каменов представиха Консорциум "НМЗМ-БАСП-ФЗПМ" ДЗЗД, които са партньори в изпълнението на дейностите на терен в ромската общност. Здравните медиатори от общините, в които се изпълняват дейностите по проекта, представиха спецификата на работата си и някои казуси от практиката.

Модератор на събитието беше д-р Радосвета Стаменкова. За чуждестранните ни партньори и колеги бе осигурен превод на цялото събитие на английски език.

Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.