Mеждународна организация по миграция

МОМ България представи дейността си пред млади стажанти от Германия

МОМ България представи основните си дейности пред стажанти от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Немската корпорация за международно сътрудничество, базирана в Ешборн, Франкфурт. Презентацията се проведе в централния офис на МОМ в София.

Пред група 15 млади и готови да се учат хора, екип от експерти на МОМ проведе презентация за основните сфери на действие в България – управление на миграцията, програмата за подпомагане на доброволните завръщания и реинтеграция, програма за закрила и подкрепа на мигранти, интеграция на граждани на трети страни и превенцията на трафика на хора. Презентацията приключи със сесия за въпроси и отговори, която премина в дискусия относно по-широкия миграционен контекст в България.