За МОМ

Основана през 1951 г., Международна организация по миграция (МОМ) е водеща междуправителствена организация в сферата на миграцията. От 2016 г. МОМ е асоциирана Агенция на ООН по миграция.

МОМ е посветена на принципа, че хуманната и регламентирана миграция е от полза на хората, търсещи ново начало и приемащото ги общество. Организацията предоставя услуги и консултации на правителства и мигранти. Към настоящия момент организацията има  166 държави-членки, с други 8 държави, които заемат статут на наблюдатели, и повече от 400 офиса.

МОМ работи за да окаже съдействие за осигуряването на системно и хуманно управление на миграцията, да насърчи международното сътрудничество относно миграционните проблеми, да подпомогне в намирането на практически решения на миграционните проблеми и да осигури хуманитарна помощ на мигранти в нужда, включително бежанци и вътрешно разселени лица.

Конституцията на МОМ признава връзката между миграцията и икономическото, социално, и културно развитие, както и правото на свобода на движението. МОМ работи в четирите широки сфери на управление на миграцията:

  • Миграция и развитие
  • Облекчаване на миграцията
  • Регулиране на миграцията
  • Насилствена миграция

Дейности на МОМ, които попадат в тези сфери включват насърчаването на международно миграционно право, дебати и ръководство по миграционни политики, защита на правата на мигрантите, мигрантско здраве и половия аспект на миграцията.

  • През 2004 г. е подписан Меморандум между МОМ и Министерството на труда и социалната политика, който създава рамката на сътрудничеството между страните в областта на трудовата миграция и интеграцията на мигранти.
  • През 2009 г. е подписан Меморандум между МОМ и МВР, който създава рамката на сътрудничеството между страните в областта на доброволните връщания и подпомагането на жертви на трафика включително и непридружени непълнолетни.    
  • През 2015 г. е преподписано Споразумението за сътрудничество между МОМ и МВР за дългосрочно сътрудничество между двете страни в сферата на миграцията.