• Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Новини

На 19.06.2020 г. правен консултант на МОМ проведе информационна сесия с 13 новонастанени непридружени деца, търсещи международна закрила в Сигурната зона в РПЦ София – кв. Военна рампа на тема „Основания за събиране на семейство съгласно Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и Съвета (Дъблин III).

Моля, вижте информацията относно как да се свържете с нас тук.

МОМ България проведе две раздавания на хигиенни материали тази седмица на мигранти изпаднали в уязвимо състояние поради COVID-19 и обявеното извънредно положение.

Консултациите включват въпроси по гражданско право, семейно право, търговско право и др.

На 2 октомври 2019 г., МОМ България, съвместно с УНИЦЕФ, организира кръгла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и бежанци в социални услуги в България“.

На 19.02 екипът на МОМ проведе две информационни сесии на тема „Културата на кюрдите“ с ученици от 6-и и 11-и клас.

Видео галерия

me>