• On International Migrants Day, it's time to stop counting and start protecting migrants.
    Stand #Together #ForMigration.

  • i am a migrant is a campaign and platform. We create a place for the personal stories of migrants. We want to challenge the anti-migrant stereotypes and hate speech in politics and society. 
    Visit: iamamigrant.org

  • The MigApp is IOM’s institutional tool that leverages current technology and the widespread use of mobile telecommunications to bring a secure, objective and user-friendly downloadable app which serves as a one-stop-shop platform where migrants can access current, reliable and practical information and IOM services.  More on the MigApp here

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Новини

Екипът на МОМ по превенция на трафика на хора осъществи обиколка из Северозападна България за среща с жертвите на трафик.

В рамките на последното издание на Kvartal Festival, МОМ организира четири работилници за представяне на ориенталски танци.

В рамките на последното издание на Kvartal Festival, МОМ организира събитие за представяне на персийски и арабски традиционни ястия от Афганистан, Сирия и Ирак.

На 16.09.2020 г. непридружените търсещи международна закрила момчета от Сигурните зони бяха придружени до училищата си от социален работник на МОМ.

Служителите на МОМ България разпределиха дарения от дрехи и принадлежности от първа необходимост за децата, настанени в Сигурните зони за непридружени непълнолетни в РПЦ-София, кв. Овча купел и кв. Военна рампа.

Моля, желаещите да се включат в срещата да изпратят данни за своето име, националност и статут в България до на адрес gbacheva@iom.int най-късно до 10.09.2020 г.

Видео галерия

me>