Mеждународна организация по миграция

Международна организация по миграция и Български червен кръст Ви канят на информационна сесия, която ще се проведе на 27 януари 2017 г. от 14 ч. в зала „Музейна“ в централния офис на Българския червен кръст на бул. „Джеймс Баучър“ № 76, в рамките на проект „Консултиране и обучение на граждани на трети страни и лица, получили международна закрила“, финансиран от Националната програма за България на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.

В рамките на информационната сесия ще Ви представим проект 2IMINED „Подобряване първоначалното образование на възрастни имигранти“ по програма ERASMUS+ на Европейския съюз, изпълняван от Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество.

Заповядайте, за да дискутираме в Вас въпроси, свързани с образованието и квалификациите, които са важни за Вас и ще подпомогнат Вашата дългосрочна интеграция в България.

Благодарение на информацията, която получим от Вас, ние ще разработим дигитален продукт – източник на информация, който ще бъде съобразен с Вашите образователни потребности, ще се отличава с опростеност на езика и използване на колкото е възможно повече визуални, видео и други материали.