Mеждународна организация по миграция

Новини

За Деня на детето тази година екипите на МОМ България в Сигурните зони за непридружени деца организираха работилници за рисуване за момчетата, настанени в тях.

На 30 април 2020 г. МОМ България стартира проект „Повишаване на осведомеността на местните общности в областите със значително присъствие на ромско население по въпросите, свързани с убежище и миграция“.

МОМ България продължава кампанията си за подпомагане на мигранти, изпаднали в нужда поради пандемията от КОВИД-19.

Миналата седмица бе повод момчетата в Сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София, кв. Военна рампа да се запознаят с българските традиции при посрещане на Великден.

Непридружените деца, настанени в Сигурната зона в РПЦ София, кв. Военна рампа, продължават да получават ежедневна подкрепа от екипа на МОМ и по време на карантината обявена заради глобалната пандемия на COVID-19.

Информационните центрове на МОМ в София и Бургас започват електронна форма за обучение по български език.

МОМ България проведе две раздавания на хигиенни материали тази седмица на мигранти изпаднали в уязвимо състояние поради COVID-19 и обявеното извънредно положение.

Моля, вижте информацията относно как да се свържете с нас тук.

През февруари екип на МОМ България проведе обучения на тема „Насилие, основано на пола сред мигранти и бежанци“ като част от регионалния проект PROTECT в градовете Русе, Варна и Бургас.

Информационният център на МОМ в Бургас проведе сесия с 31 легално пребиваващи мигранти на 28.02.2020 г. в Етнографския музей на Бургас.